"WYCHOWANIE JEST SPRAWĄ SERCA" - św. Jan Bosco

            WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ 

               NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA                            SIÓSTR SALEZJANEK W PIESZYCACH

Nasze przedszkole jest przedszkolem Katolickim, którego całokształt opiera się na  systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki oraz systemie wychowawczym św. Jana Bosko.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Praca opiekuńczo wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

  • REKRUTACJA 2022/2023
  • JUBILEUSZ SIÓSTR SALEZJANEK
  • OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA

TRWA REKRUTACJA DZIECI DO NASZEGO SALEZJAŃSKIEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ZAPEWNIAMY DZIECIOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA , OPIEKĘ , WYCHOWANIE I EDUKACJĘ W STYLU SALEZJAŃSKIM OPARTĄ NA SYSTEMIE PREWENCYJNYM. DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA KAŻDEGO DNIA DOŚWIADCZAJĄ ATMOSFERY RODZINNEJ, KTÓRA BARDZO SPRZYJA ICH ROZWOJOWI I JEST CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ WSZYSTKICH PLACÓWEK SALEZJAŃSKICH.

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO SALEZJAŃSKIEGO   PRZEDSZKOLA

       Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wydawane są na portierni przedszkolnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 16,00
                                                       

ROK JUBILEUSZOWY 2022 

JUBILEUSZ 100-LECIA OBECNOŚCI SIÓSTR SALEZJANEK NA ZIEMIACH POLSKICH I 75 LAT OBECNOŚCI W PIESZYCACH. 

Od 01.09 2022 r. zatrudnimy nauczyciela na pełny etat ( 25/25 godz. tygodniowy wymiar czasu pracy), posiadającego wymagane kwalifikacje: tj. Pedagogikę Przedszkolną, lub Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.  Nr telefonu 500 411 743 w godz. od 7,30 – 16,00.  

Grupa 3 - latki

Zapraszamy

Grupa 4 - latki

Zapraszamy

Grupa 5 - latki

Zapraszamy

Grupa 6 - latki

Zapraszamy