"WYCHOWANIE JEST SPRAWĄ SERCA" - św. Jan Bosco

            WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ 

               NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA                            SIÓSTR SALEZJANEK W PIESZYCACH

Nasze przedszkole jest przedszkolem Katolickim, którego całokształt opiera się na  systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki oraz systemie wychowawczym św. Jana Bosko.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Praca opiekuńczo wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

  • Rekrutacja 2021/2022
  • Zamknięcie przedszkoli
  • Ważna informacja

 Trwają zapisy dzieci na rok szkolny 2021/2022                                                          BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO SALEZJAŃSKIEGO PRZEDSZKOLA                             Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać na portierni przedszkolnej         w godz. od 7,30 – 16,00 od poniedziałku do piątku, lub na stronie internetowej w zakładce          " Rekrutacja"

 Proszę zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ograniczenia i  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .                                                                                                                           Rozporządzenie znajduje się w zakładce : DOKUMENTY/ZARZĄDZENIA

 Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia           Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                             w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.             Na stronie internetowej przedszkola będą umieszczane                                                    wszystkie aktualne informacje w  sprawie sytuacji związanej                                                                                 z nowymi obostrzeniami. 

Grupa 3 - latki

Zapraszamy

Grupa 4 - latki

Zapraszamy

Grupa 5 - latki

Zapraszamy

Grupa 6 - latki

Zapraszamy