•   radosny, samodzielny, pełen wiary i optymizmu
  •   posiada wiadomości i umiejętności gwarantujące sukces w  szkole
  •   potrafi współdziałać w zespole
  •   rozwiązywać sytuacje trudne na zasadzie kompromisu
  •   jest otwarty na potrzeby innych ludzi
  •   ma poczucie własnej wartości
  •   potrafi wykorzystać swoje mocne strony
  •   bez obaw prezentuje swoje umiejętności
  •   potrafi dbać o swoje zdrowie oraz otaczającą go przyrodę
Share