W KAŻDYM DZIECKU TKWI UKRYTY TALENT.
TRZEBA GO TYLKO ODNALEŹĆ.

  • Uczymy dzieci twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.
  • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną.
  • Pomagamy dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.
  • Zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodziną dziecka.
  • Zapewniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.
  • Uwzględniamy możliwości i potrzeby środowiska, współpracujemy z instytucjami.
Share