O wychowawcy słów kilka

Kompetencje wychowawcy to temat morze! A w morzu, wiadomo, można sięutopić. Z ogromu zagadnieprzyjrzymy się tylko jednemu: wychowawca, jakoczłowiek, a dokładniej: wychowawca, jako osoba. Jakim człowiekiem winien byktoś, kto chce być a może lepiej powiedzieć- chce stawać sięwychowawcą?

■   Najpierw musi być człowiekiem. Człowiek to ktoś, kto wie, kim jest, po co żyje, dokądzdąża i co jest w życiunajważniejsze. Ktoś, kto nie odkrył sensu i wartościżycia, nie powinien zabierać się za wychowanie. A wszystko po to, by ślepy nie prowadziłślepego.

■   Będącczłowiekiem, wychowawca musi umieć jasno rozeznawać dobro i zło, miećdużo odwagi, aby iść za dobrem, a co za tym idzie – za prawdą.

■   Wychowawca to ktoś, dla kogo drugi człowiek musi byćmiłością i pasją. Nie możnawychowywać, nie lubiąc i nie kochając tych, do których się idzie. Nie możnawychowywać, nie widząc w człowieku (również tym najmniejszym) fascynującej tajemnicy, którą powoli możnaodkrywać, z zachwytem poznawać i delikatnie kształtować.

■   Wychowywaćmoże tylko człowiek pokorny. Znający swoje słabości, nie będzie ich przerzucać na innych i jednocześnie będzie nosił w sobie mądrąwyrozumiałość dla słabości swoich podopiecznych.

■   Wychowawcąmoże być tylko ten, kto wie, że wychowanek nie jest jego własnością i nie jest jego chlubą. Jeśliktoś będzie wychowywał po to, aby chlubić się sukcesami swoich podopiecznych, będzie ich w gruncie rzeczy wykorzystywał dla własnejchwały.

■   Wychowawca to ten, kto ma nadzieję i wiarę, że w jego wychowankach jest dobro i piękno, choć czasem widać tylko brud i brzydotę.

■   Wychowawca to ten, kto każdego dnia pozwala sięwychowywać Bogu i Jego Słowu. I wie, że bez tego codziennego wychowania nie powinien myśleć o wychowaniu innych.

Ktośmożepowiedzieć, że w tym tekście nie ma ani słowa o kompetencjach wychowawcy. Kto tak mówi, niech spróbuje sobie wyobrazićwychowawcę, który jest człowiekiem bez zasad, bez wartości i bez miłości. Kto chciałbypoddać się takiemu wychowawcy?

s. M. Urszula Kłusek SAC

Share